KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VĨNH PHÚC 2008-2009

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VĨNH PHÚC 2008-2009

Thời gian 120 phút – Môn Thi: Toán

A. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm )

Hãy viết vào bài làm phương án đúng ( ứng với A hoặc B, C, D)

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức P(x) = \sqrt{x+10} là:

A. x\ge -10

B. x\le 10

C. x\le -10

D. x>-10

Câu 2: Biết rằng hàm số y=\left(2a-1\right)x+1 nghịch biến trên tập R. Khi đó:

A. a > -\dfrac{1}{2}

B. a > \dfrac{1}{2}

C. a < -\dfrac{1}{2}

D. a < \dfrac{1}{2}

Câu 3. Phương trình x^2+x-1=0 có:

A. Hai nghiệm phân biệt đều dương

B. Hai nghiệm phân biệt đều âm

C. Hai nghiệm trái dấu

D. Hai nghiệm bằng nhau.

Câu 4: Kết quả của biểu thức: M=\sqrt{\left(\sqrt{7}-5\right)^2}+\sqrt{\left(2-\sqrt{7}\right)^2} là:

A. 3

B. 7

C. 2\sqrt{7}

D. 10

Câu 5. Cho đường tròn (O), tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn (O), số đo \widehat{BAC} bằng 120^0. Khi đó số đo \widehat{ACO} bằng:

A. 120^0

B. 60^0

C. 45^0

D. 30^0

Câu 6: Cho nửa hình tròn tâm O, đường kính AB = 6 (cm) cố định. Quay nửa hình tròn đó quanh AB thì được một hình cầu có thể tích bằng:

A. 288\pi cm^3

B. 9\pi cm^3

C. 27\pi cm^3

D. 36\pi cm^3

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 7: Cho phương trình bậc hai: x^2+\left(m-1\right)x-\left(m^2-1\right)=0 (1)

a/ Giải phương trình (1) với m = -1;

b/ Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt a, b thỏa mãn a=-2b

Câu 8: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 2 giờ 6 phút đầy bể. Nếu để mỗi vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi I cần ít nhất hơn vòi II là 4 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao nhiêu giờ thì đầy bể?

Câu 9: Cho tam giác ABC không cân có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Hai đường cao AI và BE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác HECI nội tiếp và \widehat{CHI}=\widehat{CBA}

b) Chứng minh EI vuông góc với OC.

c) Cho \widehat{ACB}=60^0 và CH = 5 (cm ). Tính độ dài đoạn thẳng AO.

Câu 10: Cho x, y, x \in [0 ; 1] và x+y+z=\dfrac{3}{2}. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=x^2+y^2+z^2

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: